Resultaten

Een kind met leerproblemen

Voor de hoortraining

Dit audiogram is van een 8 jarig meisje. Ze baalde enorm dat ze zich niet kon concentreren op school. Leerproblemen waarvan niet echt duidelijk werd waardoor het kwam. Ze was erg snel moe. En door haar trage verwerkingssnelheid, liep ze vaak achter op school.

Juf en moeder zeiden het is een heel slim kind maar het komt er niet uit. 


Uitleg audiogram

Op het audiogram zie je een dikke zwarte lijn. Deze lijn staat voor de tonen die een gemiddeld mens kan horen. Aan de linkerkant staat hij lager daar zitten de lage (omgevingstonen), aan de rechterkant hoger (hier bevinden zich de meeste spraakklanken. 

In het audiogram van dit meisje zie je dat ze enorm goed de omgevingsgeluiden waarneemt. De spraakklanken hoort zij juist heel slecht. Het audiogram maakt letterlijk zichtbaar dat dit meisje zich niet goed kon concentreren. Ook werd duidelijk waar haar trage verwerking vandaan kwam. Haar linkeroor (de blauwe lijn) hoorde geluid eerder dan haar rechteroor (de rode lijn).

Laatste hoortraining, na 1 jaar

Het meisje heeft net zijn vierde cd beluisterd, ze straalt van zelfvertrouwen. Moeder vertelt dat ze geen hoofdpijn meer heeft en enorm veel energie heeft gekregen. Ook is haar verwerkingssnelheid enorm verbeterd.


Uitleg audiogram

Dit audiogram laat het resultaat van dit meisje heel duidelijk zien. De lage tonen blijven wat gevoelig maar meer in balans met de hoge tonen. Ook is duidelijk geworden dat het rechteroor (rood) meer is gaan meedoen. Waardoor de verwerkingssnelheid aanzienlijk verbeterd is en de spraakklanken beter gehoord worden. Een prachtig resultaat !